Ouderraad

Ouderraad Basisschool Oventje

Een belangrijk speerpunt van de school is een gemoedelijke, open en toegankelijke sfeer .
Dit streeft vanzelfsprekend ook de ouderraad na.
De leden kiezen tijdens de jaarvergadering van de vereniging het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Willem Verstegen
Penningmeester: Piet vd Hei
Secretaris en notulist: Sanjee van Lanen

Raadslid: vacature

Wat doet de ouderraad nu concreet?

De ouderverenging houdt zich bezig met verschillende taken zoals:

 • Communicatie, met ouders, schoolteam, medezeggenschapsraad;
 • Mede organiseren van de activiteiten zoals Sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, Pasen, sportdag, schoolreisje etc.
 • Signaleren van ontwikkelingen binnen het primair onderwijs en opvoeding;
 • Bijdragen aan een goede sfeer tussen allen betrokkenen

Klankbord

De ouderraad vormt een klankbord voor zowel de MR als voor het schoolteam. De ouderraad besteedt dan ook aandacht aan zaken die te maken hebben met opvoeding/onderwijs. Door het voeren van gesprekken met ouders blijven we op de hoogte van wat er in de achterban leeft en vormen we een goed klankbord. Anderzijds hebben we hiermee teven een informatieve rol naar de ouders toe.

Activiteiten

De verschillende activiteiten die gedurende het schooljaar worden georganiseerd dragen bij aan een open en toegankelijke sfeer binnen de school. Ouderhulp is binnen onze school zeer welkom, zonder ouderhulp zijn veel zaken op onze school lastig uitvoerbaar. Zo heeft iedere groep een klassenouder. Deze klassenouder coƶrdineert allerlei activiteiten waarbij hulp van ouders gewenst of noodzakelijk is. Ook assisteren ouders bijvoorbeeld bij projecten en excursies. Om alle ouderhulp zo efficiƫnt mogelijk te laten verlopen, worden er aan het begin van het schooljaar per activiteit door de ouderraad werkgroepen samengesteld met daarin zowel leerkrachten als ouders.

Medenzeggenschapsraad (MR)

De ouderraad vormt een klankbord, initieert voorstellen en geeft advies aan de MR. Er is nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de ouderraad en de MR. Zowel de agenda als de notulen worden aan elkaar uitgewisseld. Ook is een raadslid binnen de ouderraad aangewezen als eerste aanspreekpunt voor de MR.

Zo draagt de ouderraad een steentje bij aan school die nieuwe kansen weet te gebruiken, waar je anders mag zijn en waar rekening met elkaar wordt gehouden van jong tot oud en van groot tot klein.

Contact opnemen met de ouderraad

Natuurlijk mag en kan ieder lid van de ouderraad worden benaderd op het schoolplein of elders maar we zijn ook bereikbaar per e-mail: ouderraadoventje@optimusonderwijs.nl

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 26 AUGUSTUSWe gaan weer naar school

  Maandag 6 september begint het nieuwe schooljaar weer. Alle kinderen van basisschool Oventje zijn dan […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 8 MAARTOnze school bezoeken

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 14 FEBRUARIAanmelden nieuwe leerlingen

  We willen heel graag onze school aan nieuwe ouders en kinderen laten zien! Ook vinden […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool Oventje

Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland

T: 0486-45 12 04
E: dir.oventje@optimusonderwijs.nl

Basisschool Oventje

Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland
BEL Basisschool Oventje MAIL Basisschool Oventje

VOLG Basisschool Oventje OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE