MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een Medezeggenschapsraad?

 • De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, van ouders en personeel. De MR voert overleg met de directie over aangelegenheden die de school betreffen. In de MR van
  bs Oventje hebben twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding) zitting.
  De zittingsduur van de leden van de MR is drie jaar. Daarna zijn ze aftredend en kunnen zij zich opnieuw herkiesbaar stellen.

Wat doet de MR?

 • De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg, het beleid van de school. De directie heeft, voordat bepaalde besluiten mogen worden genomen, instemming nodig van de MR.
  Bijvoorbeeld voor:
  – vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
  – vaststelling of wijziging m.b.t. de organisatie van de school nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
 • Daarnaast heeft de MR advies- bevoegdheid waarbij de MR, gevraagd of ongevraagd, advies mag uitbrengen over te nemen besluiten.
  Bijvoorbeeld over:
  – het benoemingsbeleid rondom het personeel;
  – vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs.

Waarom is de MR belangrijk?

 • Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

Wat heeft u aan de MR?

 • De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel, door verkiezingen gekozen. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen.
  De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden besproken.

Wat kunt u voor de MR betekenen?

 • Door informatie te verstrekken via het Infoventje proberen we ouders en personeel wat meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Een stuk “feedback” van ouders kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen.
  • Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR.

Hoe kan ik de MR bereiken?

 • Voor informatie kunt u contact opnemen via het
  e-mailadres: mr.oventje@optimusonderwijs.nl

De leden van de MR

Leerkracht      Marlou Wolters
Leerkracht      Anita Janssen
Ouder            Dietske Selten
Ouder            Jolanda Nooijen

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 26 AUGUSTUSWe gaan weer naar school

  Maandag 6 september begint het nieuwe schooljaar weer. Alle kinderen van basisschool Oventje zijn dan […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 8 MAARTOnze school bezoeken

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 14 FEBRUARIAanmelden nieuwe leerlingen

  We willen heel graag onze school aan nieuwe ouders en kinderen laten zien! Ook vinden […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool Oventje

Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland

T: 0486-45 12 04
E: dir.oventje@optimusonderwijs.nl

Basisschool Oventje

Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland
BEL Basisschool Oventje MAIL Basisschool Oventje

VOLG Basisschool Oventje OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE