Groep 4-5-6

schooljaar 2019-2020

De leerkrachten van deze groep zijn Maria van Dongen (op maandag, dinsdag en woensdag) en Arianne van Roosmalen op donderdag en vrijdag.

Hun mailadressen zijn: m.vdongen@optimusonderwijs.nl en a.vroosmalen@optimusonderwijs.nl

Het nieuws uit de groep kunt u lezen in het InfOventje, te vinden op deze site onder ‘nieuws’.

Nieuws uit groep 4-5 ….Maria van Dongen-van Delst en Jos van Lith

April 2017

Op dinsdag 21 maart zijn we met de klas naar het Mondriaanhuis in Uden geweest.
De kinderen mochten op een schildersezel een wonderbos schilderen.
Door opdrachten vooraf in de klas hebben we onderzoek gedaan naar natuurlijke materialen en deze beschilderd.
En zo ontstond er een wonderbos bij onze klas. Ook hebben ze in een boekje ontwerpen mogen maken.
Dit ontwerp namen we mee naar de workshop in het Mondriaanhuis.
Aan de hand daarvan hebben we het bos geschilderd met acrylverf en gebruikten we daarbij verschillende materialen en technieken.
De fantasievogel maakten de kinderen met oliekrijt en die bevestigden we op een houten stokje.
Aan het eind van de workshop werden alle schilderijen met een 360 graden camera opgenomen.
De kinderen lieten hun fantasievogel vliegen en zegden daarbij hun zelf bedachte prachtzin op.
Dit filmpje is binnenkort via Youtube te bekijken op school.
Ellen, Jacqueline, Gwenda, Karina, Dietske en Kim dankjewel voor het vervoer!
Op woensdag 22 maart was de Grote Rekendag op school.
Na de gezamenlijke start op de speelplaats, waarbij de huisnummers van alle kinderen een belangrijke rol speelden, gingen we aan de slag in de klas. Op een PowerPoint zagen we dat we overal getallen zien, als je maar goed om je heen kijkt.
Denk hierbij o.a. aan verkeersborden, de klok, op dobbelstenen op de telefoon en aan inhoudsmaten op flessen.
Daarna begon het rekencircuit bestaande uit: vingertwister, getallen gooien, je leeftijd kleuren en rekenpuzzeldomino.
Wat waren de kinderen fanatiek bezig en betrokken! Dankzijde goede en enthousiaste begeleiding van Dietske, Vincent, Wendy vd Ven, Willem en Elly kunnen wij terug kijken op een geslaagde ochtend.
Heeft uw kind moeite met spelling? Ga dan eens naar spellingoefenen.nl
Groep 4 heeft vorige week kennis gemaakt met kwart over en kwart voor op de klok.
Op 16 maart jl. was er bij ons op school een professor die ons over Mad Sience kwam vertellen.
Deze professor deed dat aan de hand van verschillende proefjes.
Zo waren er kinderen die met een emmer water mochten rondslingeren.
Het mooie was dat het water toch in de emmer bleef!
De professor maakte ook een eenvoudige hoovercraft met behulp van een bladblazer.
Hier mochten om beurten enkele kinderen op gaan zitten. Je kon nu deze hoovercraft toch gemakkelijk verplaatsen.
Ook een proefje met een ketting vonden de kinderen heel mooi. Het is moeilijk te omschrijven maar het effect was prachtig.
De kinderen hebben genoten van de verschillende proefjes.
Als afsluiting van het Rode Draad project van de bieb mochten de kinderen van groep 4 een prentenboek voorlezen aan de kinderen van groep 1,2,3.
Op woensdag 5 april heeft onze oud-leerlinge Kaye van Loon, samen met twee klasgenoten, een presentatie gegeven over het varkensbedrijf. A.d.h.v. een PowerPointpresentatie wisten ze allerlei wetenswaardigheden te vertellen. De woordzoeker op het digibord vonden de kinderen ook erg leuk om te maken. Tot slot stelden onze kinderen veel interessante vragen.

Maart 2017

Op dinsdag 21 maart gaan we met de kinderen van groep 4-5 om 12.15u naar het Mondriaanhuis in Uden voor een workshop.
Ze gaan op een schildersezel een wonderbos schilderen met acrylverf. Ook maken ze een fantasievogel met oliekrijt.
Aan het eind van de workshop worden alle schilderijen met een 360 graden camera opgenomen.
Als voorbereiding daarop gaan we in de klas onderzoek doen naar natuurlijke materialen en gaan de kinderen een wonderbos ontwerpen.
Belangrijk: Alle kinderen nemen van thuis natuurlijke materialen mee. Denk hierbij aan steentjes, bladeren en takjes.
In de klas komen begrippen zoals ruw, glad, zacht, scherp en kleur aan bod en hun ontwerptekeningen nemen ze mee naar de workshop.
De voorbereidende les is op donderdag 16 maart. Wilt u er mee aan denken dat de kinderen dan hun materialen meenemen naar school? Natuurlijk kan het uitstapje niet doorgaan zonder uw hulp. U zult via Gwenda en Ellen, onze klassenouders, benaderd worden om te rijden.

Op woensdag 22 februari kregen we bezoek in de klas van Maartje van de bieb. Zij gaf ons instructie over het werken met internet.
Alle kinderen gingen in tweetallen achter de computer om verschillende opdrachten te maken.
Daarbij kwamen zij op allerlei sites, onder andere van de jeugdbieb, het Klokhuis, leesplein, leesfeest en meester Sipke.
Bewaar het werkblad goed! Het kan nog altijd van pas komen bij het opzoeken van informatie en bij het voorbereiden van een boekbespreking of een spreekbeurt in groep 6.
Op woensdag 8 maart zijn we gestart met het Rode Draad project van de bieb.
Daarbij gaat het vooral over tekstsoorten, in de vorm van een prentenboek, een gedicht, een sprookje, een leesboek of een informatief boek. Om boeken te leren kiezen en waarderen is het belangrijk dat kinderen op de hoogte zijn van verschillende tekstsoorten.
Door middel van het project ‘Spin in de bieb’ wordt dat op een speelse wijze duidelijk gemaakt.

Februari 2017

En…? Lukt het groep 4 thuis met het oefenen van de maanden van het jaar en met de kalender?

Groep 5, lukt het met thuis oefenen met de digitale en de analoge klok?
En groep 4 en 5 vergeet de tafels niet!

Er zijn nieuwe groepsaccounts aangemaakt voor Bloon.
Om in te loggen kunt u de volgende inloggegevens gebruiken:

Groep 4: gebruikersnaam: oventje4   wachtwoord: oventje4
Groep 5: gebruikersnaam: oventje5   wachtwoord: oventje5

De afgelopen 2 weken hebben we hard gewerkt aan de Cito-toetsen.
Een dikke pluim voor alle kinderen.
Ze hebben echt heel hard gewerkt!

November 2016

Nu alle kinderen PAD-kind van de dag zijn geweest, zijn we overgegaan naar PAD-kind van de week.
Het PAD-kind krijgt een complimentenlijst mee naar huis. Nadat u een compliment heeft ingevuld,
komt het blad weer mee naar school. Ook komt er een vriendenboekje mee naar huis, dat ingevuld mag worden.
Graag weer op vrijdag mee naar school nemen.
Op de site van de school vindt u onder ‘school’ en ‘ouders’ rekendoelenposters.
U kunt daar inzien met welke doelen wij in welk blok met rekenen bezig zijn.
Momenteel werken wij met groep 4 in 4A blok 3 en met groep 5 in 5A blok 3.
Wij adviseren u om daar met uw kind eens naar te kijken. Zij kunnen u vast enthousiast vertellen
over de ins en outs van het rekenonderwijs.
Groep 4 heeft inmiddels de tafels van 1-2-5 en 10 gehad. Ook daarmee kunt u thuis oefenen.
Bijvoorbeeld tijdens het oplopen van de trap. Als ze een tafel door elkaar kennen, dan krijgen ze een sticker.

Groep 5 heeft alle tafels van 1 t/m 10 gehad. Dus oefenen maar!

In Bloon staan de woordpakketten klaar die gekoppeld zijn aan de nieuwe taalmethode van Taalactief.
Gebruikersnaam: voornaam en achternaam aan elkaar.
Wachtwoord: oventje.
Laat uw kind regelmatig op de computer hiermee oefenen. Daardoor zullen
de resultaten bij de woord- en zinnendictees verbeteren. Succes!

Oktober 2016

Op maandag 10 oktober zijn we met de klas naar de Elzenhoek geweest. Wat is het verschil tussen een aardappel en een ui? Uit welke onderdelen bestaat een kippenei? Wat maken we van
verschillende graansoorten? Hoe proeft een suikerbiet en wat maken we ervan? Tijdens dit uitstapje hebben de kinderen ontdekt hoe belangrijk de natuur voor ons is. We eten, drinken en kleden ons met planten en dieren uit de natuur. Zelfs voor medicijnen zijn planten nodig. De kinderen hebben lippenbalsem gemaakt van natuurlijke ingrediënten en gekeken naar onze kleding die vaak gemaakt is van zijde, vlas en katoen. In groepjes hebben we tien doe-opdrachten uitgevoerd en dat was heel erg leuk en leerzaam. Met dank aan Suzanne vd Ven, Liesbeth, Gwenda, Michelle, Monique en
Wendy vd Ven, die ons vervoerd en begeleid hebben.
Probeert u elke dag 10 minuten te lezen met uw kind? En de tafels te oefenen met groep 5?
Oefening baart kunst!

De kinderen hebben een goede start gemaakt in het nieuwe schooljaar. Inmiddels zijn we gewend aan de werkwijze in groep 4-5 en aan elkaar. Heeft uw kind thuis al geoefend met Bloon? Vraag er maar eens naar. Elke week mogen er na schooltijd 2 of 3 kinderen helpen om de klas mee op te ruimen. Daardoor kan het zijn dat uw kind wat later naar buiten komt. Enkele kinderen ontvangen op vrijdag rekenkopietjes om thuis alvast mee aan de slag te gaan. Dit noemen we pre teaching. Het is werk wat in de week erna in de klas behandeld wordt. Daardoor kan uw kind slagvaardig en met meer zelfvertrouwen aan de gang en is het al bekend met de stof. Als uw kind jarig is mag dat op elke gewenste dag gevierd worden. Wilt u dat tijdig aan ons doorgeven, zodat we er met de planning rekening mee kunnen houden?

September 2016

Aanstaande maandag starten we met een nieuw schooljaar. Daarvoor hebben we al de nodige voorbereidingen getroffen. De klas is ingericht, de schriften liggen klaar en de lessen zijn voorbereid. We hebben er zin in en hopen er een mooi, gezellig en leerzaam jaar van te maken. De eerste schoolweek zullen we vooral gebruiken om elkaar goed te leren kennen en om weer in het ritme te komen.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 26 MAARTSchool gesloten

  Ook tijdens de landelijke sluiting van scholen blijven wij uiteraard per mail bereikbaar, dir.oventje@optimusonderwijs.nl Ook […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 15 MAARTPeutermeedraaiochtenden

  Vanwege de uitbraak van Corona gaan deze niet door. Had u interesse? Mail naar dir.oventje@optimusonderwijs.nl, […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 11 MAARTOPEN OUDERAVOND GAAT NIET DOOR!

  Vanwege de gegeven adviezen hebben we besloten om deze avond te verzetten. We hopen zo […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool Oventje

Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland

T: 0486-45 12 04
E: dir.oventje@optimusonderwijs.nl

Basisschool Oventje

Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland
BEL Basisschool Oventje MAIL Basisschool Oventje

VOLG Basisschool Oventje OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE