Verlofaanvraag

Aanvraagformulier verlof
Werkgeversverklaring
Verlofregeling

Ziekte
Als uw kind ziek is en daarom niet naar school kan komen, kunt u dat vóór schooltijd telefonisch laten weten. U kunt het ook via Parro aan de leerkracht melden, maar dan graag vóór schooltijd.  

Is er van uw kant geen bericht ontvangen (of gelezen) over de afwezigheid van uw kind, dan neemt de groepsleerkracht een half uur na aanvang van de lessen contact met u op.

Leerplicht/ extra verlof
Uw kind mag met 4 jaar naar school. In de 2 maanden voorafgaand aan de verjaardag, mag uw kind komen “oefenen” op 5 dagdelen. Deze worden gepland in overleg met de leerkracht. 
Uw kind is, als het 5 jaar wordt, leerplichtig. Dat houdt in dat u verplicht bent het kind naar school te sturen en dat wij verplicht zijn om er op toe te zien dat het de school bezoekt.

In overleg met de groepsleerkracht kan een 5-jarige de schoolweek met 5 uur verminderen. Reden hiervoor is dat voor sommige kinderen een hele week wel eens erg lang kan zijn. Deze 5 uur kunnen in overleg met de directie verhoogd worden tot 10 uur per week. Hiervoor moet dan wel een goede reden aanwezig zijn.
Voor kinderen ouder dan 5, is alleen op grond van goede redenen vrijstelling van de leerplicht mogelijk. Hiervoor moet schriftelijk verlof worden aangevraagd. Als goede reden geldt dat er sprake moet zijn van een bijzondere omstandigheid (bruiloft e.d., of vakantie als dit in de normale schoolvakanties absoluut niet mogelijk is) en dat het verlof gevraagd wordt in het belang van het kind. Meer informatie hierover vindt u in  https://www.rblbno.nl/files/Verlofregeling_2014.pdf

Het formulier voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier en kunt u ingevuld inleveren bij de groepsleerkracht. U ontvangt het formulier (met kennisgeving van al dan niet toekenning van geoorloofd verlof) ondertekend terug. 

Als een leerkracht ziek is, dan zoekt de school daarvoor een vervang(st)er. Als de directie voorziet dat de ziekte wat langer gaat duren, ontvangen de betrokken ouders een bericht. In extreme gevallen (door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er soms geen leerkrachten ter vervanging bereikbaar) kan het voorkomen dat de school u vraagt om uw kind een dag thuis te houden.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 26 AUGUSTUSWe gaan weer naar school

  Maandag 6 september begint het nieuwe schooljaar weer. Alle kinderen van basisschool Oventje zijn dan […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 8 MAARTOnze school bezoeken

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 14 FEBRUARIAanmelden nieuwe leerlingen

  We willen heel graag onze school aan nieuwe ouders en kinderen laten zien! Ook vinden […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool Oventje

Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland

T: 0486-45 12 04
E: dir.oventje@optimusonderwijs.nl

Basisschool Oventje

Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland
BEL Basisschool Oventje MAIL Basisschool Oventje

VOLG Basisschool Oventje OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE